Цени

Поставяне на термоизолационна система по алпийски способ
Най-точни цени можем да ви дадем след като сме запознати с обекта, вашите изисквания към материалите за топлоизолация и желания краен вид и цвят.

Цени – по договаряне след оглед на обекта

Реконструкция на панелни фуги
Схема на развалена фуга

Цени – по договаряне след оглед на обекта

Височинни ремонти

Цени – по договаряне след оглед на обекта